دیر مغان


دکتر نصرت الله فروهر

چکیده

غزلی که شرح آن از نظر می گذرد از غزل های نابی است که در آن حافظ حالت درونی خود را در جای جای ابیات آن به قالب عبارت ریخته، در واقع توان گفت که شاعر با خود سخن گفته است و شاید گفتگوهای تنهایی او است، این گونه غزل ها در دیوان حافظ بسیار انگشت شمارند. در شرح غزل به آنها شعرهایی آسمانی نام داده شده است، به نظر می رسد شاعر بسیاری از واژه ها را در همه غزل ها بویژه در غزل های ناب خود بارها و بارها به بررسی گرفته و همچون مجسمه سازی استاد پیکر غزل را بارها مورد تجدید نظر قرار داده است و واژه یی را پاک کرده و واژه یی دیگر جانشین آن ساخته تا بار معنایی رساتر و عالی تر را با آن واژه به خواننده اش القا کند و بتواند حالات عاطفی و روانی خود را بیان نماید.

ادامه‌ی خواندن

شرح حال من

 

دکتر سید حسن تائب

در سال های نخست سده ی حاضر، در یک سحرگاه ملایم تابستانی، با مهارت و کاردانی کلثوم باجی، تنها مامای محلی، نوزادی پسر به دنیا آمد که پدر به احترام و یاد پدر متوفای خود، اسم او را «سید حسن» نهاد و بعدها با گرفتن شناسنامه در صفحه ی اول آن این مشخصات نوشته شد:

سیدحسن تائب، فرزند آقا سیدمحمد و بتول خانم، متولد 1303 در فومن… .

پدرم از سادات موسوی «تکلیم» رودبار زیتون و تولد یافته ی نجف اشرف بود. در سنین جوانی بعد از شکست دولت عثمانی به دست انگلیسی ها و تصرف عراق به وسیله ی آن ها، به ایران و رشت آمد و در این شهر ماندنی شد. خود چنین می گوید: ادامه‌ی خواندن

فصلنامه سیاسی- ادبی- فرهنگی