علی فرقانی

 

با توجه به اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای کاسپین در باکو و بیانیه مشترک 15 بندی رؤسای جمهوری این کشورها که در شماره های قبلی دوفصلنامه «ره آورد گیل» به آن اشاره شده، این امید تقویت گردید که انشاا… به زودی اقدامات مربوط به حفاظت پایداری زیست محیطی دریا شروع گردد. از محققین و خوانندگان گرامی «گیلان ما» تقاضا می شود نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را درباره مقالات مربوط به دریای کاسپین برای درج در «گیلان ما» به دفتر این مجله ارسال دارند.

                                                                                                                                                             گیلان ما

ادامه مطلب را بخوانید »

شعر مُدِرن فارسی

8 Sep 2011 موضوع: گيلان ما

سیّد سعید فیروزآبادی

رضوانی، سعید، شعر مُدِرن غنائی فارسی؛ پژوهشی تحلیلی، هاراسوویتس، ویسبادِن 2007، 238 صفحه.

نگارش کتاب دربارة تاریخ ادبیّات ایران به زبان آلمانی پیشینه ای بس طولانی دارد. نخستین اثر در این زمینه را به سال 1818 یوزف فون هامر- پورگِشتال  اتریشی با عنوان تاریخ سخنوری ایران  منتشر کرد. هامر- پورگِشتال، پیش از انتشار این اثر، دیوان حافظ  را به زبان آلمانی ترجمه کرده و گوته  را در شصت و هشت سالگی بر آن داشته بود که، سرمست از اندیشه های حافظ، «قلم به دست بگیرد» و دیوان غربی- شرقی  را بنگارد (GOETHE 1994, Bd. 3, S. 272). اهمیّت تاریخ سخنوری ایران در آن است که انتشار آن سبب شد تا بسیاری از آثار شاعران ایرانی به زبان آلمانی ترجمه شود. از آن جمله می توان به ترجمه های فریدریش روکِرت  از آثار فردوسی، مولانا، نظامی، و خیّام اشاره کرد. ( نامور مطلق و دیرگان، ص 17- 29) ادامه مطلب را بخوانید »

دکتر عباس خائفی*
سیده رقیه فرجودی**

فرّخی یزدی (پیشوای آزادی)
«آزادی ایران که درختی است کهنسال          ما شاخه ی نورسته ی آن کهنه درختیم»
(فرّخی یزدی، 1380: 209)

میرزا محمد فرّخی یزدی فرزند محمّد ابراهیم در سال 1306 هـ. ق (1267 ش) در شهر یزد متولّد شد. او در یک خانواده ی فقیر رشد کرد و تحصیلات مقدّمانی خود را در مدرسه ی مرسلین (میسیونرها)ی انگلیسی یزد به پایان رسانید. استعداد شعری فرخی از همان سال های آغازین مدرسه و پشت نیمکت ها آشکار گردید. در پانزده سالگی با دیدن روش های استعماری میسیونرها در پوشش تبلیغات مذهبی که با روح سرکش و آزادی خواه او سازگار نبود، اشعاری را به عنوان اعتراض به این وضعیت می سراید که منجر به اخراج وی از مدرسه می شود. (ر.ک فرخی، 1380: 300). ادامه مطلب را بخوانید »

خاندان منجم باشی لنگرودی

8 Sep 2011 موضوع: گيلان ما

شادروان محمدرسول دریاگشت
اولین مأخذی که در سال 1352 به نام منجم باشی لنگرودی برخوردم، کتاب «ولایات دارالمرز، گیلان…» بود.
رابینو شرح مختصری از این خاندان می نویسد، و شجره نامه ای از طایفه ی مذکور در کتاب به چاپ رسانده بود که ابتدا به اصالت آن تردید داشتم، بعدها و سالها که در پی جستجو برای شناختن افراد این خانواده کتابهای مختلف را مطالعه کردم و به تدریج یقین حاصل شد که شجره نامه ی مذکور در حقیقت درست است، و مراتب خانوادگی این خاندان به صورتی که آورده شده به احتمال فراوان همین است.
حتی رابینو در کتاب اشاره دارد که به خانه ی حاکم وقت لنگرود که از خانواده ی منجم باشی است، مراجعه کردم؛ و گویا او اسنادی و شجره نامه ای از این طایفه دارد، اما راضی نشد که در اختیار بگذارد. (طی سالهای 1320 تا 1324 قمری رابینو در رشت بود).
این شجره نامه در میان اوراق این مقاله چاپ می شود، تا خوانندگان گرامی با آنچه نگارنده می نویسد، تطبیق دهند. ادامه مطلب را بخوانید »

«ادای یک توضیح»

8 Sep 2011 موضوع: گيلان ما

احمد عزیزم
این چند سطر را از باب توضیح به قلم می آورم و بر آنم که غربال کردن رجال بیهقی به قصد دریافتن فزودی و کاستی، کاری پر زحمت و در همان حال پر از مهر بود. این همه مطالب را خواندن و خطاها را- که بیش از 20 موردش یاد شد- دیدن کاری است ژرف نگرانه و خرسند و سپاسگزار باید بود. افزون بر آن، مرا با آن قلم جادویی و زیبایت خوش کردی. نقد کردن کاری است بایسته و دشوار. باید ریز و درشت کار هر نویسنده را دید و بررسید تا هر کس پردلی نکند و نامش و مُهرش را بر اثری ننهد و کار دیگران از آن خود نکند. شماری رنجِ دودِ چراغ خوردگان را، با استفاده از نپروردن وجدان و زیر نور چهلچراغ به نام خود می کنند. ادامه مطلب را بخوانید »

تازه های نشر در زبان و ادب فارسی

8 Sep 2011 موضوع: گيلان ما

                                                                                                                                                    بانو امید بهبهانی

کتاب ارفعی، عبدالمجید، گِل نبشته های باروی تخت جمشید، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران 1387، 368 (62 + 291 + xv) صفحه. در سال های 1933- 1934 (1312- 1313)، هیئت باستان شناسی مؤسّسة خاورشناسی شیکاگو در حفاری های تخت جمشید به سرپرستی اِرنِست هِرتْسْفِلد حدود سی هزار گِل نبشته را در دو بخش کشف کرد: بخش یکم را کاوشگران در دو اتاقِ واقع در دیوار شمال شرقی تخت جمشید یافتند و بعدها زبان شناسان نامّ «گل نبشته های باروی تخت جمشید» را بر آن نهادند. بخش دوم را در یک مجموعه از ساختمان هایی کشف کردند که به گنجینه معروف بود و آن را «گِل نبشته های خزانه نامیدند. این گِل نبشته ها که با پارافین محافظت می شدند، با اجازة دولت وقتِ ایران، در پنجاه صندوق، به امانت، از راه بوشهر به مؤسّسة خاورشناسی دانشگاه شیکاگو در امریکا فرستاده شدند و، در سال 1937 پس از پارافین زدایی، برای بررسی زبان شناختی آماده گشتند و در اختیار استاد آرنو پوبِل ، سومرشناس بزرگ، قرار گرفتند ادامه مطلب را بخوانید »

فائزه شناور ماسوله*
مقدمه:
هنرهای سنتی مجموعه ای از فرهنگ و هنر بومی و اصیل مردمان هر کشور است که ریشه ای عمیق در باورها، اعتقادات و آداب و رسوم آنها دارد. ایران با توجه به پیشینه ی غنی تاریخی، فرهنگی و هنری، از دیرباز محل تبلور و درخشش هنرهای مختلف سنتی و رشته های متعدد صنایع دستی بوده است.
هنرهای سنتی ایران را بنا به دلایل ذیل حائز اهمیت می دانند:
1- تأمین کننده شغل (اصلی- جانبی) و درآمد برای گروههای مختلف است.
2- بخشی از نیازهای مصرفی جامعه را تأمین کرده است.
3- هم معرف و شاخص فرهنگ ایران در ممالک دیگر بوده و هم تأمین کننده بخشی از نیازهای ارزی کشورمان است.
4- تجلی و تبلور عینی فرهنگ اصیل و بومی ایران است.
5- یکی از عوامل مهم و جذب و جلب گردشگران خارجی بوده و همواره در تبادلات فرهنگی میان ایران و دیگر کشورها سهم مهمی بر عهده داشته است.
6- یکی از عوامل توسعه اقتصادی ایران از گذشته های دور تا به امروز بوده است. (یاوری، 1378، 7- 6). ادامه مطلب را بخوانید »

ره آورد گيل

7 Aug 2011 موضوع: ره آورد گيل

تصوير روي جلد آخرين شماره ي منتشر شده ي فصلنامه ي ره آورد گيل

 

 

آزادی- برابری- برادری

27 Jul 2011 موضوع: گيلان ما

سید نوری کیاف


آنگاه که تبعیض و ستم و تحقیر و بی عدالتی جامعه فرانسه را در خود گرفته و شأن و شکوه انسانی را زیر سئوال برده بود، روشنگران عصر فریاد برآوردند که «مرگ بر خودکامگی و ستمگری» در پی این شعار، انبوه خلق که از این بیداد به ستوه آمده بود با شعار “آزادی، برابری، برادری” به پا خاسته و به آنان پیوستند و در یک قیام خونین قلعه مخوف باستیل را که نماد بیداد و استبداد بود به تلی از خاکستر تبدیل کردند. بدین ترتیب انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی توجه جهانیان را به خود جلب کرد و فصلی نوین در تاریخ آزادی جهان گشود. ادامه مطلب را بخوانید »

بیستمین سال تأسیسی انجمن مهرورزان گیل- اسفند 1390

گیلان ما
فصلنامه سیاسی- ادبی- فرهنگی


مؤسس: شادروان حاج علی فائق/ تأسیس: 1328
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمدعلی فائق
سردبیر: دکتر غلامحسن مهدی‌زاده

شورای دبیران:
احمد اداره‌چی گیلانی، مهران برزگر ماچیانی، افشین پرتو، هوشنگ عباسی
مصطفی فرض پور ماچیانی، دکتر عبدالکریم گلشنی، احمد محامد، دکتر سیدهاشم موسوی
دکتر غلامحسن مهدی‌زاده و دکتر محمدکاظم یوسف‌پور

• اجرای کامپیوتری: معصومه حقگو
• لیتوگرافی: همراهان 3229003- 0131
• چاپ: توکل- صومعه‌سرا 3222810- 0182
• بها: 4000 تومان
• نشانی: رشت، خیابان امام خمینی، مقابل بانک رفاه کارگران، کوچه فائق، شماره 215
فاکس: 3226820- 0131- تلفن: 3231182- 0131 – همراه 09113810879- صندوق پستی: 1677
پست الکترونیک mfaegh2@gmail.com mfaegh@yahoo.com : Email - سایت گیلان ما http://guilan-e-ma.ir
• اشتراک سالیانه داخل کشور با هزینه پست: 20000تومان
• اشتراک سالیانه خارج کشور با هزینه پست: 45دلار
• نشانی بانکی: رشت، بانک تجارت (شعبه پورسینا) به حساب جاری فراگیر 811055255 ، به نام محمدعلی فائق
 

email:

mfaegh2@gmail.com
mfaegh@yahoo.com


تاریخ

ژانویه 2018
د س چ پ ج ش ی
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

معرفي كتاب

کتاب گنجينه مجموعه اي است ارزشمند از اشعار و زندگي نامه مشاهير و مفاخر گيلاني فارسي سرا که توسط استاد فريدون نوزاد نوشته شده و به کوشش آقاي دکتر محمدعلي فائق به چاپ رسيده است. مطالعه اين کتاب ارزشمند و ماندگار را به همه دوستداران فرهنگ و ادب گيلان پيشنهاد مي نمائيم.