آمدم  درباره مطبوعات چیزکی بنویسم، در اول کار نوشتم (ارباب مطبوعات) فوراً  متوجه  شدم  که  در این عصر  و  زمان  ذکر  واژه  ارباب  قبیح و  کاربرد  نامطلوبی دارد، چون  دیر زمانی است به روی ارباب، مُهر  «باطل شد»  خورده است و  واژه (اصحاب) جای نشین آن گردید، داشتم این دو  واژه  را  در  مغز  خود  توجیه می کردم  به  یاد  ارباب رعیتی  گذشته  افتادم، که پیش ترها  نیز  ارباب  به حکم قانون اصلاحات ارضی منسوخ گردیده   بود، و  رعیت، ببخشید   روستایی  صاحب نسق گردید   و گفتیم سپاس پروردگار   یگانه  را   که  به  ستمی  دیرینه  پایان  داده  شد…  ولی  دیدیم که  این  چند  کف  دست زمین به قطعات کوچک تری تقسیم  و  به  اتومبیل  کرایه کشی  و  احیاناً  خرید  یک   و  دو اطاقکی  در شهر،  و  بالاخره  شهرنشینی تبدیل گردید  و کسی هم جلو  این خود ستیزی ها  را  نگرفت  و نگفت (آخر چرا؟). این زمین ها   ویژه  کشاورزی  و  بهره گیری کشتکار  بود  که  از مفتخور الارباب ها  منتزع  و  حاتم بخشی شد،  نه  برای  فروش  و  فرو  رفتن  به  زیر  خروارها  آهن  و  آهک  و  سیمان  و  آجر… ادامه مطلب را بخوانید »

به کجا می رویم

8 Sep 2011 موضوع: گيلان ما

سید نوری کیافر
این سؤالی است که همه از خردمندان می کنند و اندیشمندان و فرزانگان از خود، بی شک هر یک از فرهیختگان و صاحبان علم و ادب متناسب با ظرفیت علمی و وسعت دانش خویش پاسخ هایی داده اند که در دفتر تاریخ ثبت شده است، اما همگان در یک کلام وحدت نظر دارند، و آن کلام «به سوی آینده» است، آینده ای که ناپیدا و پر ابهام ولی امید آفرین و حرکت دهنده است به همین جهت می گویند باید همواره گام ها و دیدگان رو به جلو و به پیش باشد.
نگاهی به روند زندگی انسان در بستر تاریخ از کهن ترین دوران تا امروز ما را از هر نوع بحث و مکاشفه باز می دارد، زیرا در آن روزهای دور که انسان همچون بوزینگان پشت خم کرده در دالان تاریک تاریخ راه می سپرد، نه از قانون اثری بود و نه از اخلاق خبری داشت، ولی کم کم و گام به گام که به پیش می شتافت با مفاهیمی آشنا می شد که هرگز به آن نیندیشیده بود، این پدیده های ثانوی او را در مرزی قرار داد که واژه تمدن استحاله ای از آن است. این روند به کجا می رود که به قول شکسپیر «پدیده هایی بسیار، بیشتر از آنچه که انسان گذرا بتواند در رؤیا تجسم کند وجود دارد». ادامه مطلب را بخوانید »

دکتر علی پورفیکوهی

مقدّمه:
در طول سال های دهه ی 1970 اندیشگی در قلمرو ژئوپولیتیک پس از درنگی سی ساله، که پس از جنگ جهانی دوّم پدید آمد، دوباره به راة توسعه افتاد. [بشیریه، 1386/ 452]. علّت اصلی این تحوّل دگرگونی هایی بود که در عرصه ی بین المللی پدید آمد. نقش   رقابت های هسته یی در منازعات میان دو ابرقدرت کم رنگ تر شد و توسعه ی بلوک شوروی سرانجام از نَفَس افتاد و نفوذ آن به شتاب در عرصه ی زندگی سیاسی جهان رنگ باخت. این دو واقعه به زودی بازتاب خود را در دگرگونی جوّ روشنفکری جهان پیشرفته آشکار کرد. [سریع القلم، 1380/ 228- 221].
[چامسکی، نوام، 1373، ترجمه عباس مخبر: 24- 9]
تفکرات ژئوپولیتیکی در نیمه اوّل قرن بیستم، به سبب دلبستگی مفرطی که برای نقش عوامل طبیعی قایل بود، در پایان کار به توجیه تبعیضات نژادی راه برد و با شکست آلمان نازی از نظرها افتاد. پس از آن اذهان به جانب بازیگران عرصه ی سیاسی و به سوی آنانی که این بازیگران را رهبری می کردند جلب شد. از این زمان به بعد ژئوپولیتیک مبتنی بر پنج عامل بنیادی: سنجش قدرت ملی، وزن تاریخ، عوامل اقتصادی، سیاسی و نظامی و در نهایت جغرافیایی شکل گرفت. ادامه مطلب را بخوانید »

8 Sep 2011 موضوع: گيلان ما

1- مقاله در محیط Microsoft Word  با قلم  B Lotus 12  تهیه و به دفتر مجله ارسال شود.
2- توضیحات معادلهای خارجی واژه ها و اصطلاحات علمی، به ترتیب استفاده در متن با شماره گذاری پیاپی در هر صفحه درج گردد.
3- حجم مقاله از 18 صفحه فراتر نرود.
4- نام و مشخصات نویسنده/ نویسندگان همراه با نشانی، پیام نگار و وابستگی سازمانی در پانوشت ذکر گردد.
5- در پذیرش مقالات اولویت با مقاله پژوهشی است.
6- مقاله نباید پیش تر در نشریات فارسی زبان داخل یا خارج از کشور چاپ شده باشد.
7- شورای دبیران در قبول و یا رد مقاله ها آزاد است.
8- گیلان ما در ویرایش، اصلاح و هماهنگ سازی اصطلاحات آزاد است.
9- ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر شورای دبیران خواهد بود.
10- مسئولیت مقالات بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.

کارنامة دکتر اصغر عسکری خانقاه

8 Sep 2011 موضوع: گيلان ما

                                                                                                                                                احمد اداره چی گیلانی
به نگاهی کوتاه
بندر انزلی مردان بزرگی به سرزمین گرامیمان ایران بخشیده است. اکنون هنگامی نیست که از یکایکشان نام برم؛ و شایستگیهاشان را برشمارم.یکی از آن شایستگان فرزانه که به راستی دستاویزی برای نازش بندرانزلی گردیده است، دکتر اصغر عسکری خانقاه است.
نگاهی کوتاه بر کارنامة دانشی او گواهی بر استواری و درستی سخنم است. چه کارنامه اش آنگونه پربار است که اگر زبان خامه بازگشایم؛ مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
فصلنامة گیلان ما هم، با رویه های اندکی که دارد؛ آنچنان جای تنگ است که، بایستی گفته آید: این زمان بگذار تا وقت دگر.
از این روی بهتر آن است که شتابناک و کوتاه از کارنامه اش سخن بدارم، زیرا آنجای را که آسمانة تنگ است، پرواز را فرازی نخواهد بود. ناگزیری را به چنین شیوه ای دست یازیدم، تا هم شیفتگان دانش دریابند؛ هم تشنگان از تشنگی بدر آیند. چه:

آب دریا را اگر نتوان کشید         هم به قدر تشنگی باید چشید

باری، از آن زمان که من به راهنمونی استاد بزرگوارم دکتر محمد روشن، مهنامه ها و کتابهای برگزیده اش را به خواندن گرفتم، با نام دکتر اصغر عسکری خانقاه نیز آشنایی یافتم. او از جوانی دست به خامه برد. نوشت و گزیده هم نوشت. ادامه مطلب را بخوانید »

کتاب

8 Sep 2011 موضوع: گيلان ما

تذکره مآثر الباقریه
نوشته: میرزا محمدعلی وفا زواره ای
نصحیح: دکتر حسین مسجدی
ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
بها: 3500 تومان   412 ص + 6 برگ
میرزا محمدعلی وفا زواره ای از فضلای بنام دوره فتحعلی شاه قاجار بود که اشعار ارزنده ای از شاعران همزمان به ویژه اصفهانی ها در ستایش سید محمدباقر شفتی را گردآوری نموده و تذکره ای چون دیگر نظیره ها ترتیب داد.
در این تذکره نیز همان شیوه های پیشین به کار گرفته شد و تنها تفاوت اندک انصاف رعایت شده در نوشتن شرح احوال جامع با دیگر تذکره هاست.
مصحح محترم نیز در نوشتن مقدمه و روش تصحیح و تهیه الحاقات و تعلیقات و تنظیم نمایه ها حد اعلای دقت را منظور نظر داشته و کتابی منقح تحویل ادب دوستان جامعه ایران داده است که به ضِرس قاطع می توان گفت به ارزش حضوری کتاب در قفسه های کتاب خانه خصوصی افزوده است به ویژه که با صداقت می نویسد: (نثر «مآثر الباقریه» در میان گونه های متعدد شناخته شده نثر، سرگردان و مختلط و متنوع است، البته برخی از متون قدیم مثل کلیله و دمنه نیز نثری چند گونه دارد، این دسته از متن ها گاهی ساز تکلف و تصنع می زند و گاه نثری به تقریب مرسل و روان ارائه می دهد، تذکره وفا نیز آگاهانه و یا ناخودآگاه این چنین است و عموماً بین این دو گونه نثر، راه نثر مسجع را پیش می گیرد. ص 35 مقدمه) ادامه مطلب را بخوانید »

ولی جهانی

بررسی، شناسایی و حفاظت کامل آثار باقی مانده از ادوار باستانی گیلان، با توجه به ابهامات و نقاط تاریکی که در باستان شناسی گیلان موجود است، ضرورت تمام دارد.

هیأت بررسی و شناسایی شهرستان سیاهکل به مرکزیت دیلمان در بهمن و اسفند سال 1383 و در اردیبهشت و خردادماه سال 1384 فعالیت خود را با انجام بررسی های باستان شناختی از جنوبی ترین بخش دیلمان به روش پیمایشی آغاز کرد. باید اذعان داشت، با توجه به وفور آثار باستانی در منطقه، به دلیل صعب العبور بودن بسیاری از راه های منطقه، بررسی های باستان شناختی که هیأت در طول مدت یاد شده در قلمرو این مناطق انجام داده شاید نتوانسته باشد که همة آثار را پوشش داده باشد و احتمال اینکه هنوز محوطه های بررسی نشده باقی مانده وجود خواهد داشت. در این مقاله سعی شده مختصری از گزارش مقدماتی فصل اول و دوم بررسی های باستان شناختی منطقة دیلمان ارائه گردد. ادامه مطلب را بخوانید »

دکتر لیلا هاشمیان
مریم برزگر

شب نیست که آه من نیـانگیزد سوز          روزی نه که از شبـم  نه تلخی آموز
می پرسی از روز و شبم؟ خود دانی          نه شب به شبم ماند و نه روز به روز1

هر شاعر یا نویسنده در طول عمر هنری خود، مطابق روحیه، حالات و عواطفش واژه هایی را به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در آثارش تکرار می کند؛ به طوری که گاه شناخت کلیّت یک اثر مستلزم آن واژه هاست. این واژه ها در اصطلاح «موتیو» یا «موتیف» (motif) نامیده می شوند.
بدون شک، خوانندگان شعر معاصر فارسی سایه ی سنگین شب و تاریکی را بر بسیاری از آثار این دوره از ادبیات ما احساس کرده اند.
یکی از دگرگونی های شعر معاصر تغییر در نحوه ی نگاه شاعران به طبیعت و عناصر آن است. از  جمله ی این عناصر، پدیده ی شب است.
شاعران بزرگ معاصر، هر یک به طریقی، در خلال اشعارشان از اسارت در زنجیرهای محکم شب دم زده اند. شبی که از نوع شب های شاعران سبک خراسانی و عراقی نیست. ادامه مطلب را بخوانید »

دکتر عبدالکریم گلشنی
اشاره
دوران بعد از رنسانس در اروپا، که مقارن با رویدادهای بزرگ علمی، صنعتی، فرهنگی و دینی است، به نام «عصر جدید» شهرت یافت. از تحوّلات فرهنگی این عصر، یکی تبدیل کتابخانه های سلطنتی- امپراطوری به موزه ها و کتابخانه های ملّی بود، که با حمایت و تشویق دولتمردان دانشور، مجموعه های هنری قدیمی و آثار علمی موجود در این مراکز، به تدریج از انحصار درباریان منتزع شد و در دسترس عام قرار گرفت.
ادامه مطلب را بخوانید »

دکتر نصرت الله فروهر
چکیده
هر علمی موضوعی دارد که از آن موضوع گفتگو (بحث) می کند، چون موضوع شناخت یا معرفت به نفس انسانی ارتباط دارد، پس باید در مرتبه نخست به شناخت نفس پرداخت و نیروهای موجود در آن را نیز به بررسی گرفت تا نیروهای آن که در عرفان بسیار به آن توجه می شود شناخته شود. اگر چه گفته اند: نفس ناطقه ی انسانی مجموع خلاصه ی اجزای ترکیب بدن می باشد، که اگر نوری از سوی حق یا نبک محض بر نفس فایض شود می تواند از روح علوی انسانی مورد الهام (فجور و تقوی) قرار گیرد.
چنانکه پیامبر فرمود: العلم نور یقذفه فی قلب من یشاء
اگر نفس انسانی به معرفت حقایق موجودات و احاطه به انواع معقولات، توانا باشد آن را «عقل نظری» گویند.
و اگر همین نیروی نفسانی به تصرف در موضوعات و تشخیص مصالح و مفاسد برای تنظیم امور معاش بپردازد «عقل عملی» نامیده می شود.
شناخت نفس، بدون شناخت حکمت و علم، ممکن نیست، انسان با شناخت این موارد به کمال نفسانی می رسد و شخصی که به کمال نفسانی برسد می توان گفت که انسان موجودی است که زندگی او جریان مستمر و دائمی از فراگیری و حرکت از جهل به علم «صیرورة» و از نادانی به دانایی است و وسیله ی همین نیرو است که می توان به شناخت ناشناخته یا به معرفت رسید. ادامه مطلب را بخوانید »

بیستمین سال تأسیسی انجمن مهرورزان گیل- اسفند 1390

گیلان ما
فصلنامه سیاسی- ادبی- فرهنگی


مؤسس: شادروان حاج علی فائق/ تأسیس: 1328
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمدعلی فائق
سردبیر: دکتر غلامحسن مهدی‌زاده

شورای دبیران:
احمد اداره‌چی گیلانی، مهران برزگر ماچیانی، افشین پرتو، هوشنگ عباسی
مصطفی فرض پور ماچیانی، دکتر عبدالکریم گلشنی، احمد محامد، دکتر سیدهاشم موسوی
دکتر غلامحسن مهدی‌زاده و دکتر محمدکاظم یوسف‌پور

• اجرای کامپیوتری: معصومه حقگو
• لیتوگرافی: همراهان 3229003- 0131
• چاپ: توکل- صومعه‌سرا 3222810- 0182
• بها: 4000 تومان
• نشانی: رشت، خیابان امام خمینی، مقابل بانک رفاه کارگران، کوچه فائق، شماره 215
فاکس: 3226820- 0131- تلفن: 3231182- 0131 – همراه 09113810879- صندوق پستی: 1677
پست الکترونیک mfaegh2@gmail.com mfaegh@yahoo.com : Email - سایت گیلان ما http://guilan-e-ma.ir
• اشتراک سالیانه داخل کشور با هزینه پست: 20000تومان
• اشتراک سالیانه خارج کشور با هزینه پست: 45دلار
• نشانی بانکی: رشت، بانک تجارت (شعبه پورسینا) به حساب جاری فراگیر 811055255 ، به نام محمدعلی فائق
 

email:

mfaegh2@gmail.com
mfaegh@yahoo.com


تاریخ

ژانویه 2018
د س چ پ ج ش ی
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

معرفي كتاب

کتاب گنجينه مجموعه اي است ارزشمند از اشعار و زندگي نامه مشاهير و مفاخر گيلاني فارسي سرا که توسط استاد فريدون نوزاد نوشته شده و به کوشش آقاي دکتر محمدعلي فائق به چاپ رسيده است. مطالعه اين کتاب ارزشمند و ماندگار را به همه دوستداران فرهنگ و ادب گيلان پيشنهاد مي نمائيم.