بایگانی دسته بندی ها: ره آورد گيل

شعرها

 

 

اسدالـله عمادی

بخوان، دوباره بخوان

در آسایشگاه کهریزک، در سالگردِ بهجت اسفندیاری، خواهر نیما یوشیج، جوان معلولی تنبور زد و آواز خواند.

تقدیم به او

اگر چه مُشتِ  پَـری  ماند  و  حسـرتِ  پـرواز

بخـوان،  دوبـاره بخـوان،  ای  قـنـاریِ  آواز

بیـا به کـوچـه ی بـاران، سری  به سبـزه زنیم

کـه در نگـاه تـو تلـخ اسـت، حیـرتِ پـرواز

ببین که در چمـن صبـح، جشـنِ پـروانه است

ادامه‌ی خواندن

تجلّی هنر شرقی در فرهنگ اروپایی

دکتر عبدالکریم گلشنی
اشاره
دوران بعد از رنسانس در اروپا، که مقارن با رویدادهای بزرگ علمی، صنعتی، فرهنگی و دینی است، به نام «عصر جدید» شهرت یافت. از تحوّلات فرهنگی این عصر، یکی تبدیل کتابخانه های سلطنتی- امپراطوری به موزه ها و کتابخانه های ملّی بود، که با حمایت و تشویق دولتمردان دانشور، مجموعه های هنری قدیمی و آثار علمی موجود در این مراکز، به تدریج از انحصار درباریان منتزع شد و در دسترس عام قرار گرفت.
ادامه‌ی خواندن