نگاهی به نخستین سکونتگاههای مسکونی دائمی پیش از اسلام در گیلان

(با تأکید بر معرفی بافت تاریخی روستای اُمام املش )

                                                                                                                       ولی جهانی*

چکیده:

در این جستار قصد آن داریم، با نگاهی مو شکافانه اما مختصر زندگی  و هنر ساکنان این سرزمین را از دیدگاه هنر معماری مورد بررسی قرار دهیم. تا همین اواخر گمان می رفت بدلیل اقلیم خاص گیلان و وجود عوامل فرسایشگر، عمر بناهای ساخته شده در گیلان اندک است. اگر این فرضیه را تا حد زیادی درست بپنداریم موارد استثنایی بویژه در نقاط کوهستانی برای رد این نظر می‌توان یافت. تنوع گونه‌ها و تیپ‌های معماری متناسب با آب و هوای خاص نقاط مختلف گیلان از دیگر مباحثی است که جای تأمل و تحقیق افزونتر دارد.

ادامه‌ی خواندن

تأثير امامان زيدي بر اوضاع ديني و گرايش‌هاي فكري و مذهبي ساكنان گیلان و دیلمان (سده‌هاي7-3ه.ق)

زليخا غفاري رودسري*

چکیده

بعد از شهادت امام رضا (ع)، به دليل سخت‌گيري خلفاي عباسي به وي‍‍ژه متوكل عباسي سادات حسني و حسيني پراكنده شدند و به ولايات دور از دسترس حكومت مركزي از جمله ديلمان، گيلان، طبرستان و ري پناه بردند. ادامه‌ی خواندن

کارکرد اجتماعی زنان گیلانی از نگاه سفرنامه نویسان عصر صفویه تا دوره قاجار

دکتر عباس پناهي*

چكيده

با توجه به گزارش های متون تاریخی، جغرافیائی و گزارش‌های سیاحت‌نامه‌های اروپائیان، زنان گیلانی نقش چشمگیری در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی این سرزمین داشتند. به گونه‌ای که کارکرد اجتماعی زنان گیلانی به نحو محسوسی با زنان سایر مناطق بارز بود. ادامه‌ی خواندن

رویکرد ایرانیان به نظام و فنون لشگری از دوره صفوی تا پایان عصر ناصری

مهرداد نوری مجیری*
چکیده:

حمایت از موجودیت انسانی یک جامعه و کل هستی فرهنگی و دستاوردهای مدنی یک ملت بی وجود نگهبانان همیشه بیدار و شجاع امکان‌پذیر نیست و منظور از براه انداختن کشمکش‌ها و مجادلات باید توجیه‌پذیر باشد و شیوه‌های انسانی را دربرداشته باشد. ادامه‌ی خواندن