آموزش جدید- انتقال فرهنگ، زیست پایدار

توضیح مختصر: به علّت مصرف و بهره برداری بیرویه از منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی ناشی از آلودگی هوا، منابع زیستی کره زمین به شدت در معرض نابودی است. پس از سال ها تجربه متفکران به این نتیجه رسیده اند که در چرخه پیچیده اقتصادی- سیاسی جهان دیگر دولت ها و سازمان های        بین المللی قادر نیستند تغییرات و اصلاحاتی در بهره برداری از منابع ایجاد نمایند. در کلیه جوامع بشری هر یک از افراد در هر نقطه از کره زمین باید از مصرف بیرویه منابع اجتناب نماید. رسیدن به این نقطه نظر جز با ارتقای فرهنگ و آموزش همگانی میسر نمی گردد. این آموزش باید «ز گهواره تا گور» ادامه یابد و «با شیر اندورن شود با جان به در رود».


از    Erik Assadourian

ترجمه و تألیف: احمد محامد

  ادامه‌ی خواندن

بررسی ویژگی‌های موضوعی نقوش در جام‌های طلای مارلیک

سیده سمن کاشانی*

چکیده:

آثار مکشوفه از تپه‌های مارلیک بی‌شک نشانگر ذوق و هنر بالای خالقان آنهاست. هنرمندان مارلیک آثاری خلق کرده‌اند که ما به ندرت در آثار هنری قبل و بعد از این دوره شاهد آن هستیم. ادامه‌ی خواندن