آزادی- برابری- برادری

سید نوری کیاف


آنگاه که تبعیض و ستم و تحقیر و بی عدالتی جامعه فرانسه را در خود گرفته و شأن و شکوه انسانی را زیر سئوال برده بود، روشنگران عصر فریاد برآوردند که «مرگ بر خودکامگی و ستمگری» در پی این شعار، انبوه خلق که از این بیداد به ستوه آمده بود با شعار “آزادی، برابری، برادری” به پا خاسته و به آنان پیوستند و در یک قیام خونین قلعه مخوف باستیل را که نماد بیداد و استبداد بود به تلی از خاکستر تبدیل کردند. بدین ترتیب انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی توجه جهانیان را به خود جلب کرد و فصلی نوین در تاریخ آزادی جهان گشود. ادامه‌ی خواندن

گزارشی پیرامون کتاب گیلان در وقایع اتّفاقیه اخبار گیلان در نخستین مطبوعات ایران

به کوشش رضا نوزاد

منوچهر هدایتی

اخیراً کتاب بی نظیر و خواندنی «گیلان در وقایع اتّفاقیه» به کوشش رضا نوزاد، همچو پیام روحپروری از دیار آشناییها نفَسِ جان را توانی تازه، و چشم دل را روشنی بخشید. این کتاب آن گونه که از نامش  برمی آید، دربرگیرندة «اخبار گیلان در نخستین مطبوعات ایران» است که منظور از نخستین مطبوعات، همان روزنامة وقایع اتّفاقیه است که در عهد ناصرالدین شاه قاجار، به مدّت ده سال از 1267 تا 1277 هـ ق، هفته ای یکبار در روزهای پنج شنبه در ایران منتشر می شد و بعدها در واپسین سالهای انتشار، به زمانی کوتاه نام «روزنامة دولتی» و پسین تر نام «روزنامه ی دولت علیة ایران» به خود گرفت. البتّه آن شناختی را که ما امروزه روز، از مفهوم روزنامه داریم، بر قامت نوپای این آگهی نامه یا خبرنامه نمی زیبد؛ امّا در هر حال وجود و پیدایی چنان نشریه ای، در صورت تداوم، می توانست خشت اوّلیة بنای استواری باشد که در عرصة کشش و کوششهای اجتماعی- سیاسی ایران عزیز تاریخ ساز گردد. ادامه‌ی خواندن

اشعار

                                                                                            پوران فرخ زاد

دوباره باد بهار

دوبـاره  بـوی بنفـشه،  دوباره  باد بهـار

نـوای سبـز پـرستـو، نـویـد شـاد بهـار

                                                          شکفتـه نسترن  از  جان  باغ  فروردین

                                                          شکـوه رُستن شمشـاد، در معـاد بهـار ادامه‌ی خواندن

نوآوری هائی برای شناختن نظام های پیچیده کشاورزی

از Hans R.Herren1

برگردان و برداشتی از: احمد محامد

طی پنجاه سال اخیر تولید ناخالص جهانی جهشی از هفت تا شصت تریلیون دلار امریکا در سال داشت. این افزایش اثرات ویرانگری روی منابع طبیعی قابل و غیرقابل تجدید گذاشته است. از سال 2003 میلادی تاکنون (سال 2011) حدود 27% از شرکت های ماهی گیری تعطیل  شده اند،  تولید مواد نفتی در بسیاری از کشورها کاهش یافته، پیش بینی می شود که طی یک دهه حتی زودتر این کم شدن به حدّاکثر برسد. آب کمیاب شده و فشار ناشی از کمبود آب زیاد گردید، تا بیست سال دیگر تولید آب برای تأمین فقط 60% نیازمندی های جهان کافی خواهد بود. آهنگ از بین رفتن  گونه های حیاتی و نباتی نسبت به ده سال پیش افزایش یافته است. ادامه‌ی خواندن

یارانه های مطبوعاتی در کمیّت و کیفیّت

دوره یازدهم «گیلان ما» درست هنگامی آغاز می گردد که با احتساب زمانی که به صورت هفته نامه منتشر می شد، 30 سال از تأسیس آن می گذرد. طی این مدت کوشیدیم با همه دشواریها وظیفه ای که به عهده گرفته ایم به کمال انجام گردد. «گیلان ما» مجله ای است که خوانندگان خاص خود را دارد و این نیز بعلت علاقه ای است که به کار خود داریم و از آن انحراف نجستیم.

«گیلان ما» افتخار دارد که با اکثر دانشگاهها ارتباط دارد تا جائی که مورد عنایت و لطف بسیاری از استادان است و از راهنمائی و مشورت آنها بهره مند می شود. در چنین پایگاهی سال یازدهم «فصلنامه گیلان ما» آغاز می گردد، طی سی سال همه دشواریها را پذیرفتیم، کوشیدیم و می کوشیم به عهد خود وفادار مانده و به شرف مطبوعاتی استوارتر باشیم و به خاطر دو نان دیده از راست قامتی برنگیریم و از قناعت گامی پس تر ننهیم و باشد که تا پایان از این مناعت عدول نکنیم، ولی گهگاه پیشامدهایی به ناگزیر قفل از دهان برمی دارد و در شکایت می گشاید، یکی از آنها تقسیم یارانه های مطبوعاتی است، کاری که در عین ضرورت بحث آفرین بوده و هست، همیشه نارضایتی هائی را به دنبال دارد.

سؤال این است که معیار این تقسیم بر چه مبنائی است؟ اگر بر اساس کمیت است، باید پذیرفت که هیچگاه کمیت نتوانسته است در مقابل کیفیت بازیگر میدان شود، چه بسیار کمیت ها که اشکال آفرین بوده اند، ولی همیشه کیفیت ازین امر جدا بود. اگر دستگیر کمیت نگردد، هیچ وقت بازدهی مطلوب حاصل نمی شود. اگر بنا، بر مصرف کاغذ است که:

لاف از سخـن چـو دُر تـوان زد

آن خشـت بـود که بـر توان زد

مصرف اگر با معیار و مقیاس ویژه خود تطابق نداشت؛ سودآوری هم نمی تواند پاسخ گوی راستین باشد بنابراین با اینکه نفس عمل بر خیر است و منطقی، باز هم به زیر سؤال می رود. آیا به راستی وزارت ارشاد می تواند داشته باشد.آیا می توان پرسید که یارانه امسال از بابت مطبوعات گیلان چه مبلغ بوده و به چه معیاری پرداخت شده است.

«گیلان ما» و همه نشریاتی که برپائی استواری دارند به راه خود می روند ولی می خواهیم گوهری معیارشناس با صداقت تمام نوع ارزش سنجی خود را اعلام دارد تا به هرگونه شک و تردیدی پایان داده شود.

م. ع. ف

شکوائیه در دیوان ناصر خسرو

دکتر علی اصغر باباصفری
مریم السادات کدخدایی*
چکیده
شکوائیه یکی از انواع ادبیات غنایی است که شاعر در آن به بیان ناملایمات زندگی می پردازد و از روزگار، بخت و اقبال، پیری و ناتوانی، نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی و… شکایت می کند. شکوائیه ها انواع مختلفی دارند و به پنج دسته شخصی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی و عرفانی تقسیم می شوند.
در این مقاله سعی داریم شکوائبه را در دیوان ناصرخسرو بررسی کنیم. برای این منظور ابتدا انواع شکوائیه را در دیوان این شاعر بزرگ جستجو کرده و سپس به ترتیب و بر اساس بیشترین بسامد آنها را مطرح می کنیم.
بررسی این موضوع در دیوان ناصر خسرو نشان می دهد که وی بیش از همه نسبت به نابسامانیهای اجتماعی واکنش نشان می دهد؛ بی خردی و گمراهی مردم او را آزار می دهد و در میان اشعار سراسر پند و اندرز خود آنها را مورد خطاب قرار داده و نکوهش می کند. وی همچنین در اشعار خود روزگار و فلک را مورد حمله قرار داده و از بی وفایی و بد عهدی اش گله دارد. پس از جامعه و فلک به سراغ خود رفته و مسائل و مشکلات شخصی زندگی خود را بیان می کند و از آنجا که حاکمیت زمان خود را قبول نداشته، به سرزنش حاکمان و بیان بی دینی و فسق آنان می پردازد. ادامه‌ی خواندن

رجال بیهقی

سیروس مهدوی
جلد اول- الف- ط
ناشر: نشر رسانش
با همکاری انتشارات پژوهشهای فرهنگی
چاپ اول. رقعی. بها: 12000 تومان
تهران، 1388 خورشیدی
احمد اداره چی گیلانی
اباختر فصلنامه ای علمی- پژوهشی است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن، دوست دانشمند سیروس مهدوی است.
اباختر از ساری و، به سال 1381 پخش شد. در شمارة یکم سال نخست آن سیروس چنین نوشت: «… بنابراین تلاش خواهیم کرد که بهترین گفتارها را به چاپ برسانیم و مقالاتی را به دست دهیم که به گونه ای مرجع شوند…»
تاکنون که بر این شیوه بوده است و، هم در این راه رفته است، و پیداست که خواهد بود.
پس اگر استادان بزرگی چون آقایان ایرج افشار، دکتر منوچهر ستوده، دکتر احمد مهدوی دامغانی، دکتر باستانی پاریزی، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، پروفسور حسن امین، و… از همکاری با اباختر تن     نزده اند؛ از این است. چه، دیده اند که سیروس مهدوی «انتقاد» را برمی تابد و، آن را «نشانة مهر» می داند؛ و می گوید که: «مهرتان را از ما دریغ نورزید.».
پس با بینشی چنین است که اباختر هر شماره اش از شمارة پیشین پر بارتر گشته است، و خواهد گشت ادامه‌ی خواندن

ناگفته هائی از تاریخ معاصر

  اسـرار ازل را نـه تـو دانـی و نـه من
وین رمـز معما نه تو خـوانی و نه من
هست از پـس پـرده گفتگو ی من و تو
چون پرده برافـتد نه تو مانی و نه من
(ابوالحسن خرقانی)

نوشته: فریدون نوزاد
پی آمد کودتای 28 امردادماه 1332 1 بیشترین ویران گری و غم انگیزترین تباه سازی جنبش و جهش ملّی را به ملت نژاده ایران تحمیل نمود، ملتی که با کوشش و هماهنگی باور نکردنی و خیزش جانانه می خواست، و به راستی هم می توانست، تمام واپس ماندگی گذشته را جبران کرده، به شمار ملت های پیشرفته درآید، یوغ واپس نگاهداری استعمارگران اروپایی را از گردن و دوش بیفکند، که دریغا دریغ نگذاشتند.
این بار، امریکا به همیاری انگلیس پای پیش نهاد، البته نه تنها به خاطر چیره ساختن هم نژادان خویش، که بیشتر به انگیزه دستیابی به بهره وری از منابع سودآفرین و سرشار کشور ایران، … و به انبازی هم، کردند آن چه بنا به احترام حقوق بشر نمی بایست می کردند.
دولت مردمی دکتر محمد مصدق، اگرچه از آغاز، لیکن در ماه های خرداد تا امرداد 1332 به شدت مورد مخالفت  دولت انگلیس و روس قرار گرفته بود، کوششی به کار می بست تا از منجلاب سیاست استعماری بیرون جهد و امریکا می توانست با جلب دوستی، بدون چشم داشت و توقعات بی جا، ما را در این کوشش و تلاش یاری رساند. ولی متأسفانه بزرگترین اشتباه سیاسی را به کار برد و به جبهه مخالف پیوست، آن هم به بهانه واهی چیرگی کمونیستی در ایران. ادامه‌ی خواندن

خوشنویسی تاجیکی در اوایل سده ی 20 میلادی

 دکتر قهار رسولیان
با این که در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم در شهرهای آسیای میانه چاپخانه ها پا به عرصه ی وجود نهادند، اما نتوانستند مانع پیشرفت یکی از انواع هنر اجدادی خطاطی و خوش نویسی گردد. در اوایل قرن 20 خوش نویسان تاجیک در امور خوش نویسی، و دبیری، هم چون نیاکان خویش انواع خطوط محقق و ریحانی، ثلث، نسخ، تعلیق، نستعلیق، شکسته و غیره را به طور وسیع به کار می گرفتند.
خطوط محقق و ریحان شبیه یکدیگر بود. محقق از خط کوفی و ریحان از خط محقق سرچشمه گرفته است. خط محقق نسبت به خط کوفی، زیباتر و نوشتار از کل حروف به طور کامل استفاده می شود، اما خط ریحان از محقق هم زیباتر است. ادامه‌ی خواندن

گفتمان آزادی و تحوّل مضامین اجتماعی شعر مشروطه

استاد راهنما: دکتر عباس خائفی
سیده رقیه فرجودی*

چکیده:
یکی از مهم ترین ویژگی های شعر دوره ی مشروطه، تفاوت و نوع بینش شاعران نسبت به واقعیت های موجود است که منجر به خلق مضامین جدید می شود و یکی از مهم ترین موضوعات اصلی در شعر فارسی در عصر مشروطه «آزادی» است که درک صحیح پیام شعر این دوره، تا حدّی منوط به شناخت جایگاه آن است. مفهوم آزادی در نظر شاعران این دوره با مفهوم آن در نزد گذشتگان متفاوت است. در این مقاله مفهوم آزادی در شعر شاعران گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. شاعرانی همچون مسعود سعد سلمان از آزادی برداشت رهایی از زندان را داشته اند. با تحوّلات عمیق اجتماعی عصر مشروطه و تأثیر غرب بر اجتماع و ادبیّات این دوره مفهوم آزادی نیز معنایی اجتماعی- سیاسی به خود گرفت و به دنبال خود مؤلفه های جدیدی را به همراه داشت؛ مؤلفه هایی از قبیل قانون، توجّه به علوم و فنون جدید، توجّه به تعلیم و تربیت نوین، آزادی نسوان و… که همه از دستاوردهای آزادی است و شاعر عصر مشروطه به عنوان نماینده ی مردم آنها را در شعر بازتاب داده است.
ادامه‌ی خواندن