شرح حال من

 

دکتر سید حسن تائب

در سال های نخست سده ی حاضر، در یک سحرگاه ملایم تابستانی، با مهارت و کاردانی کلثوم باجی، تنها مامای محلی، نوزادی پسر به دنیا آمد که پدر به احترام و یاد پدر متوفای خود، اسم او را «سید حسن» نهاد و بعدها با گرفتن شناسنامه در صفحه ی اول آن این مشخصات نوشته شد:

سیدحسن تائب، فرزند آقا سیدمحمد و بتول خانم، متولد 1303 در فومن… .

پدرم از سادات موسوی «تکلیم» رودبار زیتون و تولد یافته ی نجف اشرف بود. در سنین جوانی بعد از شکست دولت عثمانی به دست انگلیسی ها و تصرف عراق به وسیله ی آن ها، به ایران و رشت آمد و در این شهر ماندنی شد. خود چنین می گوید: ادامه‌ی خواندن