یارانه های مطبوعاتی در کمیّت و کیفیّت

دوره یازدهم «گیلان ما» درست هنگامی آغاز می گردد که با احتساب زمانی که به صورت هفته نامه منتشر می شد، 30 سال از تأسیس آن می گذرد. طی این مدت کوشیدیم با همه دشواریها وظیفه ای که به عهده گرفته ایم به کمال انجام گردد. «گیلان ما» مجله ای است که خوانندگان خاص خود را دارد و این نیز بعلت علاقه ای است که به کار خود داریم و از آن انحراف نجستیم.

«گیلان ما» افتخار دارد که با اکثر دانشگاهها ارتباط دارد تا جائی که مورد عنایت و لطف بسیاری از استادان است و از راهنمائی و مشورت آنها بهره مند می شود. در چنین پایگاهی سال یازدهم «فصلنامه گیلان ما» آغاز می گردد، طی سی سال همه دشواریها را پذیرفتیم، کوشیدیم و می کوشیم به عهد خود وفادار مانده و به شرف مطبوعاتی استوارتر باشیم و به خاطر دو نان دیده از راست قامتی برنگیریم و از قناعت گامی پس تر ننهیم و باشد که تا پایان از این مناعت عدول نکنیم، ولی گهگاه پیشامدهایی به ناگزیر قفل از دهان برمی دارد و در شکایت می گشاید، یکی از آنها تقسیم یارانه های مطبوعاتی است، کاری که در عین ضرورت بحث آفرین بوده و هست، همیشه نارضایتی هائی را به دنبال دارد.

سؤال این است که معیار این تقسیم بر چه مبنائی است؟ اگر بر اساس کمیت است، باید پذیرفت که هیچگاه کمیت نتوانسته است در مقابل کیفیت بازیگر میدان شود، چه بسیار کمیت ها که اشکال آفرین بوده اند، ولی همیشه کیفیت ازین امر جدا بود. اگر دستگیر کمیت نگردد، هیچ وقت بازدهی مطلوب حاصل نمی شود. اگر بنا، بر مصرف کاغذ است که:

لاف از سخـن چـو دُر تـوان زد

آن خشـت بـود که بـر توان زد

مصرف اگر با معیار و مقیاس ویژه خود تطابق نداشت؛ سودآوری هم نمی تواند پاسخ گوی راستین باشد بنابراین با اینکه نفس عمل بر خیر است و منطقی، باز هم به زیر سؤال می رود. آیا به راستی وزارت ارشاد می تواند داشته باشد.آیا می توان پرسید که یارانه امسال از بابت مطبوعات گیلان چه مبلغ بوده و به چه معیاری پرداخت شده است.

«گیلان ما» و همه نشریاتی که برپائی استواری دارند به راه خود می روند ولی می خواهیم گوهری معیارشناس با صداقت تمام نوع ارزش سنجی خود را اعلام دارد تا به هرگونه شک و تردیدی پایان داده شود.

م. ع. ف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *